Политика конфиденциальности

Niniejszy rozdział określa zasady ochrony danych osobowych użytkowników, korzystających z sklepu internetowego www.centrumwieszakow.pl

 

Postanowienia ogólne

 1. Twoje dane osobowe przekazane w momencie dokonania zakupu kontrolowane są przez AMPLUS Pajor Spółkę Jawną z siedzibą w Ksawerowie (95-054) przy ul. Klonowej 8 i są chronione na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych. Spółka jako administrator danych osobowych, czyli podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych, będzie przetwarzać pozyskane dane w sposób legalny w związku z intencją zawarcia bądź wykonania już zawartej umowy na oferowane produkty.
 2. Ograniczamy zbieranie i wykorzystanie informacji do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszych usług na najwyższym poziomie, dokładając staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

Jakie dane, w jakim celu i na jakiej podstawie gromadzimy?

 1. Podanie danych osobowych za pośrednictwem formularza na stronie jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 2. Sprzedaż naszych produktów wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Pewne informacje, które nam przekazujesz – Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, a w przypadku podmiotów gospodarczych (klienci nie będący Konsumentami) również nazwa firmy oraz numer NIP – wykorzystujemy w celu realizacji zamówień, kontaktu związanego z wykonaniem umowy, kontynuacją dalszej współpracy, składania ewentualnych reklamacji i innych roszczeń.
 3. Konsekwencją niepodania wyżej niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Na przykład podanie niekompletnych danych adresowych do wystawienia i doręczenia faktury. W zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 4. Przekazane dane przetwarzane są także:
  a)  w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – jako administrator zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami również poprzez skorzystanie z elektronicznego formularza/czatu dostępnego na stronie. Niepodanie w tym wypadku niezbędnych danych skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi na zadane pytanie;
  b)  w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawa prawna (art. 6 ust 1 lit. c) RODO);
  c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników e-sklepu, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

Jak długo przechowujemy dane?

 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz tych określonych w przepisach prawa, takich jak obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, czy też ze względu na bezpieczeństwo prawne do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dostęp do danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający z którymi ściśle współpracujemy. Przykładowo dane przekazywane są współuczestniczącym podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy systemów IT, czy firmy kurierskie i są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług, o ile jest to konieczne. Oznacza to, że na przykład dane kupującego, który wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej będą przetwarzane jedynie w celu zawarcia samej umowy sprzedaży ii tym samym nie będą udostępniane przewoźnikowi.
 2. Ponadto nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Rejestracja poprzez media społecznościowe oraz newsletter

 1. Osoby, które dokonują rejestracji w naszym sklepie internetowym proszone są o samodzielne podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta lub udostępnienie tych danych przy użyciu wybranego profilu w portalach społecznościowych (Facebook, Google).
 2. W przypadku rejestracji lub logowania się do konta w e-sklepie za pośrednictwem portali społecznościowych, jako użytkownik wybierasz właściwą formę logowania, Serwis, po uprzednim wyrażeniu Twojej zgody pobierze ze wskazanego konta w ramach portalu społecznościowego jedynie dane, które będą niezbędne do rejestracji i obsługi konta.
 3. Dane podane podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się w sklepie internetowym.
 4. W zakresie prowadzenia usługi biuletynu, wskazujemy, że nie wysyłamy materiałów marketingu bezpośredniego takich jak biuletyn, a także nie sporządzamy analizy profilu w celu przygotowania takich materiałów.

Jakie masz prawa?

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są w naszym posiadaniu, gwarantujemy:
  a) prawo do dostępu: w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane przechowujemy;
  b) prawo do sprostowania: masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Możesz również samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie w dowolnym czasie poprzez swoje konto w e-sklepie po uprzedniej rejestracji;
  c) prawo do przenoszenia: możesz otrzymać kopię swoich danych, którą wyślemy do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych: masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas, za wyjątkiem sytuacji, kiedy zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji tych danych;
  e) prawo do wniesienia skargi: podchodzimy poważnie do ochrony danych i przetwarzamy je wyłącznie w niezbędnym zakresie dbając jednocześnie o ich bezpieczeństwo. Jeśli uznasz jednak, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, masz również prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.
 2. W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących polityki prywatności, chęci dokonania wglądu do swoich danych osobowych, edycji lub usunięcia ich, prosimy pisać do wyznaczonych osób na adres poczty elektronicznej: rodo@amplus.pl

Polityka dotycząca Ciasteczek (Cookies)

 1. Przez używanie stron sklepu internetowego wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką dotyczącą Ciasteczek (Cookies)
 2. Sklep internetowy generuje pliki cookies, które zapamiętują informacje o Tobie i umożliwiają późniejsze rozpoznanie przez serwer.
 3. Każda przeglądarka internetowa ma możliwość ich wyłączenia. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez sklep internetowy ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron sklepu internetowego.

Co to są Ciasteczka?

 1. Ciasteczka (ang. Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych takich jak: komputery, tablety lub smartfony podczas odwiedzania różnych stron w Sklepie.
 2. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas ważności ciasteczka (czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących, co oznacza, że na ich podstawie nie można ustalić tożsamości użytkowników, nie są także w żaden sposób szkodliwe dla urządzeń końcowych, nie zmieniają ich ustawień ani ustawień zainstalowanego na nich oprogramowania.
 4. Zazwyczaj ciasteczka są bardzo pożyteczne i pozwalają odpowiednio dostosować stronę internetową do preferencji użytkownika. Dzięki nim możliwe jest na przykład zapamiętanie Twoich indywidualnych ustawień oraz produktów dodanych do koszyka.
 5. Najczęściej ustawienia przeglądarki internetowej domyślnie dopuszczają możliwość instalowania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeżeli uważasz, że obecność ciasteczek narusza jego prywatność, w każdej chwili możesz je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki. Wyłączenie możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć jednak na funkcjonalności dostępne w e-sklepie.
 6. Szczegółowe informacje jak postępować z plikami cookies i wiele więcej można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Postanowienia końcowe

 1. Zdajemy sobie sprawę, że ponosi odpowiedzialność za ochronę powierzonych nam danych przez Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie, dlatego dokładamy starań, aby chronić sklep internetowy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.
 2. Dokonujemy analizy ryzyka i stosujemy adekwatne środki zabezpieczające takie jak urządzenia szyfrujące czy fizyczne zabezpieczenia. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby także nasi podwykonawcy i podmioty współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane dostępowe na zlecenie Administratora. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w niniejszej polityce. Jeśli w przyszłości zajdzie konieczność aktualizacji naszych zasad prywatności, jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronach naszego sklepu internetowego w zakładce: http://www.centrumwieszakow.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html